Saltatu arakatzailea

Argitalpenak

Bilduma Euskal Artearen historia

8

Historiaurretik XX. mendera.
Irakurri aurkezpena

Euskal Artearen Historia (1)
Historiaurretik erromanikora
2002

90 € Erosi

Euskal Artearen Historia (2)
Gotikotik errenazimentura
2002

90 € Erosi


Euskal Artearen Historia (3)
Barrokotik XIX. mendera
2003

90 € Erosi

Euskal Artearen Historia (4)
XX. mendea
2004

90 € Erosi


Artistaren Mintzaira (5)
4 Cd
2005

90 € Erosi

Aurkezpena

LABURPENA. Euskal Herrian den artearen –bertan sortua nahiz kanpotik ekarria– inguruko ibilbidea. Artearen historiaren inguruko hitzaurre baten ostean, artearen alderdi garrantzitsuenak jorratzen ditu, arkitektura, eskultura, pintura eta urregintza aztertuz. Egundainokoan argitaratu dena laburbiltzen du, aipu zehatzak eta bibliografia hautatua medio. Irudi franko ditu, planoak eta aurretiko bistak tarteko.

Juan Plazaola S.J. egileak, estetika eta artearen alorreko aditu itzaltsua, gai horiei buruzko lan ugari argitaratu ditu.

Lau liburukitan (eta bi kutxatila 8 CD-rekin, erosi nahi izanez gero) jasotako obra honek Juan Plazaola bezalako aditu ospetsu baten testuaren bermea eskaintzen du, eta informazio grafiko aski oparoa, artelanen aipamenak irudiekin lagunduz.

Testuak kapitulu bakoitzean ohar doien euskarri bat eta bibliografia oso bat ditu aldean.

Testu honen bertute nagusi gisa, aipatzekoak dira, besteak beste, arkitekturako lanen goitiko eta aurretiko bistei eman zaien garrantzia, eta arte modernoari eskaini zaion tarte zabala, gaur egungo artistak eta lanak hartzeraino.

Hitz batez, edukia oso baliagarria da adituentzat, informazio bibliografiko eta grafiko handia jartzen duelako haien esku, eta txukun antolatuta gainera.

Obra hau Euskal Herriko arteari buruzko ezinbesteko entziklopedia bihurtzen ari da, edozein arte maitaleren liburutegian.

Bilduma hau ere, “Euskal Artearen Historia”, “Entziklopedia Enblematikoa” multzoan dago.

BALORAZIOA. Orain arte euskal arteari buruz argitaratutako lanik osoen eta zorrotzena. Horrez gain, erreferentzia bibliografikoak eguneratuta daude.

Deigarria gertatzen da arkitekturari ematen zaion tarte zabala, planoak, aurretiko bistak eta argazki ugari eskainiz. Juan Plazaolak intelektual eta irakasle bezala landu duen ibilbidea da laburpen honen bermerik handiena, arte ikerlari guztien konfiantza eta esker ona erakartzen dituena.

Lan bikain hau biribilduz, zortzi CD arras erabilgarrietan liburuan ageri diren irudi guztiak jasotzen dira.

*** *** *** *** *** ***

EGILEAREN HITZAURREAREN ZATI BAT (Juan Plazaola). Oker ez banago, Euskal Herriko artearen (arte plastikoak, esan nahi dut) bibliografiak ez dauka bere baitan oraindik bere historia osoa eskuliburu bakar batetan laburbildu dezakeen lanik. Baditu, bai, Euskal Herriko artearen ondoz ondoko aldi historikoak nolabaiteko egokitasunez estali nahi dituen taldelanak, garai ezberdin bakoitzean adituak diren historialari batzuen elkarlanaren bitarteko, nahiz eta era honetako elkarlanek nahitaezko metodo eta sentiberatasun desberdintasunak berezo dituzten mugak azaltzen diren. Baieztapen honek,orrialde hauen egilea, bere irakurleei, unibertsitateko ikasleak izan, nahiz arte gaietan zaletuak edo eta herri honek kulturaren maitale soilak izan, ikuspegi panoramikoa eskaintzearen saiakera ausarditsua zuritzera behartzen du.

Liburu honen jatorrizko arrazoia oso xumea da: Egileak idazteko garaia iritsi dela uste izatearena da, alegia. Eraikin baten oinarriak jarriak daudela ikustean, zaila da eraikitzen hasteko tentaldiari eusten. Eta Euskal Artearen Historia baten oinarriak jarriak daude. Irakaskuntzan eta ikerkuntzan adituak direnen artean asko dira, alorreko ikerketetan saiakerekin, agirien bila ibiltzearekin, beren hausnarketa aztertzaile eta laburpenekin eta beroien argitalpenekin, euskal arte historiaren prestaketan parte hartu dutenak. Aldez aurretik esan beharko litzateke, kronologiari gagozkiolarik, prehistoriaren oinarriak jarriak zeudela XX. mende inguruko gure arkeologo eta antropologoen eskutik.

Esan bezala, Goi-mailako Ikasketen delako guneak kokatu zirenetik, gure prehistoriaren ikerketa metodologiko eta guztiz zientifikorako oinarriak jarriak ziren. Ikertzaile talde sonatua osatzen zuen hirukote honek –T. De Aranzadi, Joxe Migel Barandiaran eta E.Eguren– aurretik eginiko halako lanaren ondoren, hauen ikasle izandako Jesus Altuna eta Joan M. Apellanizek jarraitu zuten gogo biziz. Laster, maisu bilakaturik, ikerketarako gero eta talde gehiago bultzatu zituzten, prehistoriako ikerketen alorrean jada ezagunak egin zaizkigun ikerlarien izenak agertzen zirelarik: L. Peña Basurto, A. Llanos, J.J. Vegas Aranburu, Amalia Baldeón, T.Andres Perez, S. Corchon, Patricia Caprile, eta abar.

Euskal Artearen Historiako bibliografiaren egoera modu deigarri batetan handiagotu eta argitu da, unibertsitateak eta Arte Ederretako eskolek ikerketa jardueran erritmo normala iritsi zutenetik. Gaur egun ehunka dira, bai ertilari, lan, estilo eta gure iraganeko artearen altxorrari dagozkion alderdiez burutu eta burutzen ari diren doktore tesiak.

Badugu gaur, Eusko Ikaskuntzak (Agustin Gómez Gómez, Luzia Lahoz, Arantza Cuesta, Pedro Pérez, Raquel Sáenz, Rosa Martín Vaquero eta bereziki, Julen Zorrozuaren lankidetzarekin) bultzatutako bibliografi bildumez osaturiko tresna preziatu bat, eta baita, gure lurralde eta elizbarrutiko ondare artistikoaren katalogoak ere, erakunde publiko nahiz pribatuek babestutakoak: orain arte ergitaratutakoetan, Nafarroako Monumentuen Katalogoko bederatzi liburukiak eta Arabako zortziak; hauei, Euskadiko Monumentuen Katalogoak erantsi behar zaizkie, bereziki hiru lurraldeetako bakoitzari eskainitakoak, baita Nafarroako Arteari zuzendutako sortak eta abar eta abar ere.

SINOPSIS. Recorrido a través del arte existente en el País Vasco en él producido o importado. Precedido por una introducción de carácter histórico hace referencia a lo más relevante del arte dando cabida a la arquitectura, escultura, pintura y orfebrería. Hace síntesis de los publicado hasta el momento con citas minuciosas y bibliografía seleccionada. El aparato ilustrativo es abundantísmo, incluyendo planos y alzados.

El autor Juan Plazaola S.J. reconocido estudioso de estética y arte, ha publicado numerosos títulos sobre estos temas.

Está obra en cuatro tomos (y dos estuches con ocho cds, cuya compra es opcional) ofrece el autorizado texto de un reconocido especialista como es Juan Plazaola, y una abundantísima información gráfica que ilustra las citas de obras de arte con las correspondientes imágenes.

El texto va acompañado de un minucioso soporte de notas y de una exhaustiva bibliografía por cada capítulo.

Entre otras virtudes reseñables se puede hacer mención, a la especial importancia que se dado a las plantas y alzados de las obras de arquitectura, y la amplia entrada que se concede al arte moderno, que alcanza a los artistas y obras actuales.

En suma, un contenido de gran utilidad para los estudiosos, porque reune y pone a su disposición de modo ordenado todo un cúmulo de información bibliográfica y gráfica.

Esta obra se perfila como un imprescindible cuerpo enciclopédico del arte del País en la biblioteca de todo amante del arte.

Esta colección, "Historia del Arte vasco" forma parte también del conjunto de "La Enciclopedia Emblemática".

VALORACIÓN DE LA COLECCIÓN. La obra sobre arte vasco más completa y rigurosa publicada hasta la fecha. Aportación de referencias bibliográficas puestas al día. Destaca el amplio tratamiento dado a la arquitectura con la inclusión de planos, alzados y abundantísima fotografía. La trayectoria intelectual y profesoral de Juan Plazaola son la garantía de que esta síntesis merece la confianza y el agradecimiento de todos los estudiosos del arte.

Esta impresionante obra se completa con ocho utilísimos CDs que contienen todas las ilustraciones que aparecen en el libro.

*** *** ** ** **

EXTRACTO DEL PRÓLOGO DEL AUTOR (Juan Plazaola). Si no me equivoco, la bibliografía del arte (entiéndase, de las artes plásticas) en el País Vasco no cuenta aún con una obra que haya pretendido compendiar en una sola obra (aunque sea de varios tomos) toda su historia con la unidad de criterio que supone haber sido escrita por un único autor. Existen, sí, obras colectivas que intentan cubrir con relativa adecuación, los sucesivos períodos históricos del arte en Euskal Herria, mediante la colaboración de varios historiadores especializados en cada una de las diversas épocas, con las limitaciones que ese tipo de obras colectivas impone por la inevitable diferencia de métodos y sensibilidades. Esta constatación obliga al autor de estas páginas a justificar su audaz intento de ofrecer una visión panorámica a sus lectores, ya sean estudiantes universitarios, ya sean aficionados al arte, o simples amantes de la cultura de este pueblo.

La razón originaria de este libro es muy sencilla: es que el autor ha creído que ha llegado el momento de escribirlo. Cuando se ven puestos los cimientos de un edificio, es difícil resistirse a la tentación de ponerse a construirlo. Y los cimientos de una Historia del Arte Vasco están ya puestos. Son muchos, entre los profesionales de la docencia y de la investigación, los que con su perseverante exploración de campo, con su búsqueda documental, con su reflexión analítica o sintética, y con sus publicaciones, han contribuido en este país al aparejamiento de una historia del arte vasco.

Pero fue la fundación de las Universidades y las Escuelas de Bellas Artes, en las capitales del País, la que a partir de la década de los 70 del siglo XX, hizo posible que se pudiera dar forma, siquiera, a un compendio de lo más esencial de la creación artística, que es lo que esta obra hemos intentado. La elaboración de tesis doctorales y su publicación, junto con los estudios aparecidos en revistas especializadas en los diversos sectores técnicos y geográficos del universo artístico, ensancharon enormemente el campo de nuestros conocimientos y despertaron en muchos jóvenes estudiantes el apetito de consagrarse profesionalmente a esta disciplina.

El panorama bibliográfico que nos concierne se ha ensanchado y esclarecido de manera espectacular desde que la vida de los nuevos centros universitarios y escuelas de Bellas Artes alcanzó un ritmo normal de actividad investigadora. Hoy se cuentan por centenares las tesis doctorales que se han ido y se están elaborando sobre artistas, obras, estilos y aspectos de nuestro tesoro artístico del pasado.

Contamos hoy con el precioso instrumental constituido primeramente por las compilaciones bibliográficas promovidas por Eusko Ikaskuntza y también con los Catálogos del Patrimonio artístico de nuestros territorios y de nuestras diócesis, patrocinados por entidades públicas y privadas: los nueve volúmenes del "Catálogo Monumental de Navarra", y los ocho volúmenes del "Catálogo Monumental de la Diocesis de Vitoria" publicados hasta la fecha; a los que hay que añadir los "Catálogos de Monumentos de Euskadi", los dedicados más singularmente a cada uno de los tres territorios, los fascículos consagrados al Arte en la Comunidad de Navarra, etc.

*** *** ** ** **

Por Maria Luisa AMIGO FERNÁNDEZ DE ARROYABE, Catedrática de Filosofía de la Universidad de Deusto www.euskonews.com

Juan plazaola

….. su gran aportación a la investigación sobre el arte vasco ha sido una espléndida Historia del Arte Vasco, en cuatro volúmenes. Una obra complexiva y ambiciosa, magníficamente editada con imágenes que nos muestran la gran riqueza del arte vasco desde la prehistoria hasta nuestros días. El primer volumen abarca de la prehistoria al arte románico; el segundo, del gótico al renacimiento; el tercero, del barroco al siglo XIX y el cuarto está dedicado al siglo XX. Esta obra es un compendio de toda la historia del arte vasco. El propio autor se planteaba hace veinte años, en el prólogo de la obra colectiva Arte vasco, si tenía sentido unir estas palabras. Sobre la misma cuestión escribe en la introducción del primer volumen, en el que concreta “tiene sentido narrar la historia del arte en el País Vasco, pensando quizá que, al mismo tiempo, estoy contribuyendo a conocer la historia del Arte Vasco”.

Plazaola observa una serie de rasgos permanentes en la cultura vasca que se corresponden con algunas propiedades observadas en el arte vasco a lo largo de los siglos: una cierta vinculación a la tierra, propia de la vida baserritarra; una cercanía a la geografía más que a la historia, reflejada en el sello artesanal de los más representativos escultores con sus preferencias por los materiales tradicionales; una tendencia a la exhibición de la fuerza, la energía y hasta la testarudez, que explica la resistencia a nuevas formas de vida y de expresión; un aniconismo en la versión visible y plástica que se da al sentido de los mitos y realidades trascendentes; una gravedad y austeridad de vida, que se trasluce en la arquitectura sólida; un sentido del espacio y de las formas en el espacio que no se aviene con el espíritu abstracto, sino con el estar en la realidad (Zubiri). Son algunos rasgos estilísticos que observa y registra en esta Historia del Arte Vasco

Se trata de una magna obra en la que no descuida la atención plástica unida a la vida cotidiana, pues el arte de los vascos se encuentra también en la labra de los dinteles y estelas funerarias, lo mismo que en la talla de las kutxas y yugos. Desde el paleolítico, Cuando no existía Vasconia, al arte cara al siglo XXI, la obra de Plazaola es una invitación al estudio y al placer de contemplar cientos de imágenes muy bellas que conducen nuestra mirada al arte mismo.

Maria Luisa AMIGO FERNÁNDEZ DE ARROYABE, Catedrática de Filosofía de la Universidad de Deusto

http://www.euskonews.com/0302zbk/gaia30201es.html

itzuli gora

Bidali orri hau lagun bati

Erosi 5 bilduma hau

Prezioa: 450€

Erosi

(Ordaintzeko eta bidaltzeko era)

Etor-Ostoa |Plaza del Caddie, 1-1º C. Lasarte/Oria. 20160. Gipuzkoa. Euskadi. Tel. (34)943 371 518 | Fax. (34)943 372 003